عقیق-دور-نگین-دور-برنجی-نوع-قلم-گل-و-پیچک

انگشتر عقیق دور نگین ۵۳۲۱۰

انگشتر نقره عقیق یمنی طرح دور نگین دور برنجی نوع قلم گل و پیچک نقره ۹۲۵ عیار دست ساز مردان تقریبا ۳۲ گرم در انبار[…]

زُمرُد کار دست

انگشتر نقره زمرد طرح اشرافی مردانه زمرد نقره ۹۲۵ عیار دست ساز مردان تقریبا ۱۵٫۵ گرم در انبار موجود است این انگشتر در سایز‌های مختلفی[…]

انگشتر یاقوت

انگشتر نقره یاقوت طرح اشرافی مردانه یاقوت نقره ۹۲۵ عیار دست ساز مردان تقریبا ۱۵٫۵ گرم در انبار موجود است این انگشتر در سایز‌های مختلفی[…]

جزع یمانی حکاکی شده

انگشتر نقره جزع یمانی طرح اشرافی مردانه جزع یمانی نقره ۹۲۵ عیار دست ساز مردان تقریبا ۱۵٫۵ گرم در انبار موجود است این انگشتر در[…]

انگشتر دُر نجف

انگشتر نقره دُر نجف طرح اشرافی مردانه دُر نجف نقره ۹۲۵ عیار دست ساز مردان تقریبا ۱۵٫۵ گرم در انبار موجود است این انگشتر در[…]

عقیق یمن

انگشتر نقره عقیق یمن طرح اشرافی مردانه عقیق یمن نقره ۹۲۵ عیار دست ساز مردان تقریبا ۱۵٫۵ گرم در انبار موجود است این انگشتر در[…]

انگشتر باباقوری

انگشتر نقره باباقوری طرح اشرافی مردانه باباقوری نقره ۹۲۵ عیار دست ساز مردان تقریبا ۱۵٫۵ گرم در انبار موجود است این انگشتر در سایز‌های مختلفی[…]

عقیق فاخر

انگشتر نقره عقیق یمن طرح اشرافی مردانه عقیق یمن نقره ۹۲۵ عیار دست ساز مردان تقریبا ۱۵٫۵ گرم در انبار موجود است این انگشتر در[…]

عقیق نگین تراش

انگشتر نقره عقیق یمن طرح اشرافی مردانه عقیق یمن نقره ۹۲۵ عیار دست ساز مردان تقریبا ۱۵٫۵ گرم در انبار موجود است این انگشتر در[…]