انگشتر زنانه عقیق یمنی ۵۳۲۵۵

انگشتر زنانه عقیق یمنی عقیق یمنی نقره ۹۲۵ عیار دست ساز زنان تقریبا ۸ گرم در انبار موجود است این انگشتر در سایز‌های مختلفی قابل[…]

انگشتر زنانه فیروزه نیشابوری ۵۳۲۶۱

انگشتر فیروزه نیشابوری فیروزه نیشابوری نقره ۹۲۵ عیار دست ساز زنان تقریبا ۸ گرم در انبار موجود است این انگشتر در سایز‌های مختلفی قابل ارائه[…]

انگشتر زنانه برلیان اتمی ۵۳۲۶۷

انگشتر زنانه برلیان اتمی عقیق یمنی نقره ۹۲۵ عیار دست ساز زنان تقریبا ۱۵ گرم در انبار موجود است این انگشتر در سایز‌های مختلفی قابل[…]

انگشتر زنانه آب رادیوم ۵۳۲۶۶

انگشتر زنانه آب رادیوم عقیق یمنی تراش دار نقره ۹۲۵ عیار دست ساز زنان تقریبا ۱۰ گرم در انبار موجود است این انگشتر در سایز‌های[…]

انگشتر زنانه فیروزه ۵۳۲۶۵

انگشتر زنانه فیروزه نیشابوری فیروزه نیشابوری نقره ۹۲۵ عیار دست ساز زنان تقریبا ۴ گرم در انبار موجود است این انگشتر در سایز‌های مختلفی قابل[…]