انگشتر زنانه عقیق یمنی ۵۳۲۵۷

انگشتر زنانه عقیق یمنی عقیق یمنی با ذکر ماشالله نقره ۹۲۵ عیار دست ساز زنان تقریبا ۱۰ گرم در انبار موجود است این انگشتر در[…]

انگشتر زنانه عقیق یمنی ۵۳۲۵۵

انگشتر زنانه عقیق یمنی عقیق یمنی نقره ۹۲۵ عیار دست ساز زنان تقریبا ۸ گرم در انبار موجود است این انگشتر در سایز‌های مختلفی قابل[…]

انگشتر عقیق یمنی ۵۳۲۶۸

انگشتر عقیق یمنی عقیق یمنی رکاب ساده آماده قلمزنی نقره ۹۲۵ عیار دست ساز مردان تقریبا ۱۷ گرم در انبار موجود است این انگشتر در[…]

انگشتر زنانه برلیان اتمی ۵۳۲۶۷

انگشتر زنانه برلیان اتمی عقیق یمنی نقره ۹۲۵ عیار دست ساز زنان تقریبا ۱۵ گرم در انبار موجود است این انگشتر در سایز‌های مختلفی قابل[…]

انگشتر زنانه آب رادیوم ۵۳۲۶۶

انگشتر زنانه آب رادیوم عقیق یمنی تراش دار نقره ۹۲۵ عیار دست ساز زنان تقریبا ۱۰ گرم در انبار موجود است این انگشتر در سایز‌های[…]

انگشتر عقیق یمنی ۵۳۲۲۹

انگشتر مردانه عقیق یمنی عقیق یمنی قلمزنی مکه و مدینه نقره ۹۲۵ عیار دست ساز مردان تقریبا ۲۰ گرم در انبار موجود است این انگشتر[…]