انواع خواص در نجف

در رابطه با در نجف مطالب و احادیث متفاوتی وجود دارد که ما در این مقاله به عنوان برخی از این روایات می پردازیم و امیدواریم که برای شما مفید باشد.

دُر نجف:

هر نظر بر آن ثواب حج عمره را دارد. نظر به دُر ثواب زیارت حضرت علی(ع) و ثواب نظر به ایشان را نیز دارد. نظر صبح به آن  گناه شب را دفع نماید و بالعکس. حضرت امام صادق(ع) در پاسخ به مفضل می‌فرمایند: هرکس انگشتر دُرِّ‌نجف در دست کند و بر آن نظر افکند خداوند برای هر نگاهی که به این نگین می‌اندازد؛ ثواب یک زیارت امام علی(ع) را در نامه‌ی عمل او می‌نویسد که اجر  و ثواب آن برابر با اجر و ثواب عمل پیامبران و صالحان است. و اگر رحمت خدا بر شیعیان نبود قیمت هردانه نگین  دُرِّ‌نجف به قدری گران می‌شد که کسی توانایی خرید آن را نداشت خدا آن را بر شیعیان ارزان و وافر قرارداده تا همه بتوانند از آن بهره بَرند

روایات دُر نجف

دُر نـوعی کوارتـز است و ارزش‌معنـوی بسـیار دارد. هـر‌چند قیمت آن نسبتا ارزان اسـت. کلسـدوئین نام دیگر این سنگ است. دُر به دورنـگ شیشه‌ای بـی‌رنگ و شیشه‌ای مایل به قرمز در وادی‌السلام شهر نجف یافت می‌شود. اثر بر ناراحتی‌های دوران یائسگی، بیماری‌های حلق و حنجره، گرفتگی صدا، رفع اضطراب، شـک و دودلی از خواص دُر است. این سنگ اساس چاکرای حلق و گردن است. برای پاکسازی این سنـگ از انرژی منفی آن را یک یـا دوبار در ماه با آب  بشویید و زیر نور خـورشید قرار دهید تا شارژ شود.