مقالات

خواص روایی عقیق یمن شرف الشمس

شـرف شمس حرزی منسوب به امام علـی(ع) است. از آنجایی کـه به همـراه داشتن سنگ عقیق بسیار توصیه شده است، لـذا...

انواع رنگ

انواع عقیق و خواص آن

از ابتدای بشریت تا به الان انسان ها از سنگ ها به عنوان نشان قدرت و زیبایی استفاده می کردند در زمان های قدیم این سنگ از نظر جادو و طلسم خاصیت فراوانی داشته و به همین دلیل

انگشتر فیروزه اصل

انواع خاصیت های سنگ فیروزه

در روایات آمده است نگاه به فیروزه چشم را تقویت می‌کند. تقویت قلب، افزایش سعه‌صدر، درمان افسردگی‌های روحی، ناراحتی‌های عصبی و ...

راه های تشخیص سنگ اصل از بدل

روش های تشخیص سنگ اصل از بدل با توجه به تفاوت هایی که دارند به این صورت است که ...

تاریخچه فیروزه نیشابوری

تاریخچه فیروزه نیشابوری در این مقاله به آن خواهیم پرداخت

انواع خواص دُر نجف

در رابطه با در نجف مطالب و احادیث متفاوتی وجود دارد که ما در این مقاله به عنوان...

عکس سنگ یاقوت

سنگ یاقوت و انواع آن

در رابطه با در نجف مطالب و احادیث متفاوتی وجود دارد که ما در این مقاله به عنوان...

انواع خاصیت حدید صینی

هِماتیت سنگی سیاه‌رنگ است که در احادیث به حـدیدصینی تعبیر شده‌است. سنگ حدید حـرزی است که سِحـر را دفع می‌کند و اثر آن را خنثی مـی‌سازد و بـرای...

تاریخچه سنگ عقیق – انواع عقیق

تاریخچه سنگ عقیق – انواع عقیق قلمزنی استاد جنگی