راه های ارتباط با ما

شبکه های اجتماعی

instagram: Ostad_Javad_Jangi

telegram: @JangiArt

Email: info@jangi.ir

تلفن تماس

همراه:    ۰۹۱۵۳۳۸۸۱۵۰

فروشگاه:    ۳۸۴۲۵۵۹۶-۰۵۱

آدرس فروشگاه

مشهد - خیابان کوهسنگی - کوهسنگی ۲۰ - خیابان امیر کبیر - بین امیر کبیر ۵ و ۷ - شماره ۲۵۱

آدرس